kinolosko.drustvo.osijek@gmail.com

PARTNERI NA FESTIVALU ZNANOSTI

Pravni fakultet Osijek

Prof.dr.sc. Mirela Župan

Doc.dr.sc. Ana Đanić Čeko

Fakultet agrobiotehničkih znanosti

Izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković

Policijska uprava osječko-baranjska

Ured načelnika, Odjel prevencije

Robert Škorvaga, mag. crim.