kinolosko.drustvo.osijek@gmail.com

AKTIVNOSTI

Kinološko društvo Osijek i njegovi članovi promiču kinologiju, dijele i unapređuju znanja o skrbi, dobrobiti, socijalizaciji, druženju i radu sa psima kroz različite aktivnosti

popularizacija kinologije među građanstvom

kinološke edukacije

sport i rekreacija

kultura i tradicija