kinolosko.drustvo.osijek@gmail.com
Kinološko društvo Osijek

Kinološko društvo Osijek

Sudjelujte na našim natjecanjima!
Pokažite najbolje...

Sudjelujte na našim natjecanjima!

Saznajte sve o nama
...i kako Vam možemo pomoći

Saznajte sve o nama

Učlanite se u naše društvo!
Kontaktirajte nas putem kontakt forme i

Učlanite se u naše društvo!

Što pas treba znati i što je to dovoljno da bi pas zadovoljio kriterije zakona o lovu i dobio to «famozno» uvjerenje o osposobljenosti za lov?

Sa ovakvim pitanjima se susrećemo često i lovci se sa pravom pitaju kada, gdje i na koji način položiti određeni ispit da bi se zadovoljili postavljeni kriteriji i dobilo uvjerenje dostatno za vođenje psa u lov.

Lovoovlaštenik je dužan osigurati površinu  u lovištu za obuku i školovanje lovačkih pasa sa dovoljnim brojem divljači, a minimalne površine 100 hektara.

 • Zakon propisuje da  lov sitne divljači može početi kada na 5 lovaca ima minimalno jedan pas koji je osposobljen za tu vrstu lova.
 • Lov divljih svinja psima, lov zeca i druge sitne dlakave divljači brakadom ne može započeti ako u lovu nije prisutan barem jedan pas sa odgovarajućim ispitom na svakih započetih pet lovaca.
 • Lov krupne divljači bilo kojim načinom lova ne može započeti ako lovoovlaštenik nema u posjedu ili nema ugovor o korištenju lovačkog psa osposobljenog za rad na krvnom tragu.
 • Ukoliko pas ima u inozemstvu položenu utakmicu po disciplinama istovjetnu našem tipu utakmica (za lovne terijere «utakmica poslije pucnja») odbor za lovnu kinologiju pri HKS-u će na traženi zahtjev izdati traženo uvjerenje.
 • Ako pas ima položenu utakmicu po klasifikaciji višeg ranga od tražene, na pismeni zahtjev HKS će mu izdati traženo uvjerenje.
 • Za lov sa goničima u određenom lovištu organizator lova mora imati pismenu dozvolu ovlaštenika prava lova.
 • U lov na sitnu pernatu divljač se može voditi ptičar sa položenim ispitom prirođenih osobina ( IPO) do navršenih 30 mjeseci starosti, retriver, španijel, jazavčar ili terijer sa položenim IPO do navršenih 18 mjeseci, te ptičar sa položenom utakmicom «C» tipa bilo koje starosti, jazavčar ili terijer sa položenim glavnim ispitom nad zemljom ili punim radnim ispitom (svestranim radom) bilo koje starosti. Za temeljni lov sitne divljači retriveri iznad 18 mjeseci moraju imati položenu utakmicu u donošenju, a šunjkavci utakmicu sa donošenjem ili svestrani rad.
 • Za lov sitne dlakave divljači (temeljni lov) se mogu koristiti svi psi kao i na pernatu divljač, a također se mogu voditi i goniči (kratkonogi i dugonogi) sa položenim ispitom u radu na zeca.
 • Za lov jamarenjem se koriste psi jamari i to sve pasmine jazavčara, te kratkodlaki i oštrodlaki foksterijer, welški i lovni terijer. Sa položenim IPO pas može loviti do navršenih 18 mjeseci starosti, a nakon toga mora imati položen specijalni ispit pod zemljom ili puni radni ispit.
 • Za lov na divlju svinju se koriste sve pasmine lovačkih pasa osim krvosljednika koji imaju položenu utakmicu u radu na divlju svinju bez obzira na starost.
 • Ispit u radu na krvnom tragu mogu polagati sve pasmine lovačkih pasa ukoliko su psi tome naučeni, a uvjet je da pas ima ocjenu eksterijera i položen IPO unutar pasminske grupe kojoj pripada.

Minimalni uvjeti koje pas treba zadovoljiti da bi položio IPO unutar pojedinih pasminskih grupa su slijedeći:

 • Ptičar na ispitu mora tražiti po terenu, koristiti osjetilo njuha, biti vodljiv i poslušan, mora markirati divljač i ne smije se bojati pucnja.
 • Terijer na ispitu mora glasno goniti zeca, mora samostalno proći kroz rov i odlajati grabežljivu divljač, mora samostalno zaplivati u vodu i ne smije se bojati pucnja.
 • Jazavčar mora napraviti isto što i terijer i mora odraditi krvni trag.
 • Retriver mora biti vodljiv i poslušan, mora donositi divljač, i ne smije se bojati pucnja.
 • Šunjkavci moraju tražiti, glasno goniti dlakavu divljač, samostalno ići u vodu, biti vodljivi i poslušni i ne smiju biti streloplašljivi.
 • Krvosljednik se ne smije bojati pucnja i mora po krvnom tragu pronaći nastrijeljenu divljač.
 • Gonič na IPO mora glasno goniti dlakavu divljač i ne smije se bojati pucnja.
 • Na utakmici u radu (na zeca) gonič mora samostalno naći, podići i minimalno 7 minuta goniti zeca ili lisicu i ne smije se bojati pucnja.
 • Ptičar na «C» utakmici mora tražiti, markirati, aportirati pernatu i dlakavu divljač, biti koliko, toliko vodljiv i poslušan i ne smije se bojati pucnja i progoniti odletjelu pernatu ili pobjeglu dlakavu divljač.
 • Na utakmici u radu na divlju svinju pas mora u zadanom vremenu pronaći divlju    svinju,mora oblajavati 10 minuta bez obzira da li svinja stoji, leži ili bježi. Ne smije biti streloplašljiv.
 • Na utakmici u radu na krvnom tragu privedeni psi moraju po krvnom tragu pronaći nastrijeljenu divljač sa maksimalno dvije korekcije od strane sudaca. Pas mora biti odloživ i ne smije se bojati pucnja.
 • Dizači divljači za temeljni rad trebaju imati položenu utakmicu sa donošenjem ili svestrani rad na kojemu moraju glasno goniti dlakavu divljač, ići u vodu, aportirati pernatu i dlakavu divljač, i pokazati dozu oštrine na grabežljivu divljač. Ne smiju biti plašljivi na pucanj.
 • Donosači divljači (retriveri) za temeljni rad moraju imati položenu utakmicu sa donošenjem na kojoj moraju donositi pernatu i dlakavu divljač sa suhog, samostalno pretraživati i donositi patku iz duboke obrasle i neobrasle vode, biti vodljivi na povodniku i bez povodnika, mirni na stajalištu i ne smiju se bojati pucnja.

Sve ostale radnje koje su propisane pravilnikom o radu pojedinih grupa pasa su bitne, ali nose manji broj bodova i ukoliko ih pas ne odradi kvalitetno može mu se oprostiti.

Vodič koji pripremi psa i zadovolji ove minimalne kriterije ne mora se bojati sudaca ni organizatora, a vlasnik psa koji ne zadovoljava minimalne uvjete ne treba moliti i za rukav vući suca jer pas koji ne može odraditi traženo i nije za lov.

doc.dr.sc. Ivica Bošković
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku / Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek / Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek
Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju / Department of animal production and biotechnology
Katedra za lovstvo i ribarstvo / Chair for Hunting and Fishery