1 800 - 0452 00 admin@kayapati.com

Cjenik

KINOLOŠKO DRUŠTVO "OSIJEK" CJENIK

Potrebna financijska sredstva za funkcioniranje društva premašuju prihode od članarina, stoga se već dugi niz godina samofinanciramo. Za svaku uslugu koju društvo pruža članovima izdvajamo 10,00 kn. Ova tablica je prikaz sa konkretnim primjerima.

 PLAĆANJE HKS-u
PLAĆANJE ZA KD''Osijek''
UKUPNO
ČLANARINA PLAĆENA DO 31.03.TEKUĆE GODINE 200,00kn50,00kn250,00kn
ČLANARINA PLAĆENA NAKON 31.03. TEKUĆE GODINE250,00kn50,00kn300,00kn
OBITELJSKA ČLANARINA50,00kn10,00kn60,00kn
RODOVNICA HRVATSKA120,00kn10,00kn130,00kn
RODOVNICA EXPORTNA250,00kn10,00kn260,00kn
NAKNADNO PRIJAVLJEN EXPORTNI RODOVNIK130,00kn10,00kn140,00kn
NOSTRIFIKACIJA RODOVNICE200,00kn10,00kn210,00kn
KOPIJA, PRIJENOS RODOVNICE120,00kn10,00kn130,00kn
IZLOŽBENO RADNA KNJIŽICA50,00kn10,00kn60,00kn
KOMPLET FORMULARA ZA PRIJAVU LEGLA10,00kn10,00kn
REGISTRACIJA UZGAJIVAČNICE500,00kn10,00kn510,00kn
PROMJENA VLASNIŠTVA20,00kn10,00kn30,00kn